zxpr.net
当前位置:首页 >> 方程计算题100道难题 >>

方程计算题100道难题

1、在中原路上铺一条地下电缆,已经铺了34 ,还剩下250米没有铺.这条电缆全长多少米 2、修一段路,第一天修了全长的1/4 ,第二天修了90米,这时还剩下150米没有修.这段路全长多少米? 3、建筑工地有一堆黄沙,用去了23 ,正

2x+17=35 3x-64=11 12+8x=52 0.8x-4.2=2.2 2x+5=10 3x-15=75 4x+4o=320 3x+77= 8.5x=10 9.3x=27 10.7x=7 11.8x=8 12.9x=9 13.10x=100 14.66x=660 15.7x=49 16.2x=4

(1)2x+8=162x=16-8x=8÷2x=4(2)x÷5=10x=5*10x=50(3)x+7x=88x=8x=8÷8x=1(4)9x-3x=66x=6x=6÷6x=1(5)6x-8=46x=8+4x=12÷6x=2(6)5x+x=96x=9x=9÷6x=1.5(7)8x-8=6x8x-6x=82x=8x=8÷2x=4(8)40÷5x=205x=40÷20x=2÷5x=0.4(9)2x-6=122x=6+122x=

1x=12x=23x=34x=45x=56x=6……100x=100

(1)7(2x-1)-3(4x-1)=4(3x+2)-1; (2) (5y+1)+ (1-y)= (9y+1)+ (1-3y); (3) [ (1/4x-3)-4 ]=x+2; (6)2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) (7)11x+64-2x=100-9x (8)15-(8-5x)=7x+(4-3x) (9)3(x-7)-2[9-4(2-x)

x" - 10x + 24 = 0x" - 15x - 54 = 0x" + 20x - 96 = 06x" + 5x + 1 = 03x" - 5x + 2 = 02x" - 5x - 3 = 03x" + 10x - 8 = 06x" + 25x + 25 = 02x" + 13x + 15 = 0x" - 13x - 30 = 0

7(2x-1)-3(4x-1)=4(3x+2)-1; (5y+1)+ (1-y)= (9y+1)+ (1-3y); 20%+(1-20%)(320-x)=320* x/3 -1 = (1-x)/2 (x-2)/2 - (3x-2)/4 =-1 11x+64-2x=100-9x 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 3(x-7)-2[9-4(

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 x=6 x=2 x=720X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 x=5 x=10 x=124-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X x=7 x=1 x=1X+3=18 X-6=12 56-2X=20 x=15 x=18 x=184y+2=6 x+32=76 3x+6=18 y=1 x=44 x=416+8x=40 2x-8=8

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=4420X-50=50 28+6X=88 32-22X=1024-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-XX+3=18 X-6=12 56-2X=204y+2=6 x+32=76 3x+6=1816+8x=40 2x-

lstd.net | wlbk.net | dkxk.net | sytn.net | zxwg.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com