zxpr.net
当前位置:首页 >> 方程题五年级上册20道 >>

方程题五年级上册20道

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-

最简单的了,把答案带进去算吧,很简单的. (1)6X+8=32 6X=24 X=4(2)X-(5-2X)=10 X-5+2X=103X=15 X=5(3)X+5X=36 6X=36 X=6(4)7+X=11 X=4(5)15X+2=227 15X=225 X=15(6)X÷9=0.5 X=4.5(7)1.21÷X=11 X=1.1(8)15X=16.5 X=1.1(9)2.5X=

你好,很高兴能帮你解决问题!4x=4,x=14x=8,x=24x=12,x=34x=16,x=44x=20,x=54x=24,x=64x=28,x=74x=32,x=84x=36,x=94x=40,x=104x=44,x=114x=48,x=124x=52,x=134x=56,x=144x=60,x=154x=64,x=164x=68,x=174x=72,x=184x=76,x=194x=80,x=20 希望能帮到你!

2X+3*0.9 = 24.7 12 x+34 x=1 23 x-14 x= 14 22-14 x= 12 22-14 x= 12 1/3 x+5/6 x=1.4 2(x-2)+2=x+1 20%+(1-20%)(320-x)=320*40% 2(x-2)+2=x+1 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 11x+

(1) 2x+2=5x-1 (x=1) (2) 5x+40=10x-5 (x=9) (3) 3x+5=5x-7 (x=6) (4) 2x-60=x+66 (x=126) (5) 3x+6=5x-63 (x=23) (6) 2x-25=x+31 (x=56) (7) 7x+12=8x+5 (x=7) (8) 9x-7=7x+9 (x=8) (9) 5x+8=7x-90 (x=49) (10)2x+8=3x-51 (x=59) (11)3x-5=2x+12 (x=17) (12)

(1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 (9)2x-6=12 (10)7x+7=14 (11)6x-6=0 (12)5x+6=11 (13)2x-8=10 (14)1/2x-8=4 (15)x-5/6=7

解方程1: 3/8 x-25%x=4 解: 3/8-25%x=41/8x =4 x=322: x÷4=30% 解: x=30%*4 x=1.2 3: 3x+20%x=112 解: 32 x=112 x=35 4: x-40%x=3.6 解: 60%x=36 x=65: 14%x-9.1=0.7 解: 14%x=9.8 x=706: 75%x-25%x=16 解: 0.5x=16 x=32 7: x-20%x=44*50% 解: 0. 8x=22 x=27.5 8: x-10%=18 解: 0.9 x=18 x=20

五年级复杂方程20道有答案(0.5+x)+x=9.8÷2 2(x+x+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5x+x x-0.8x=6 12x-8x=4.8 7.5*2x=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5

五年级方程题 都不难,自己做吧 那个不会,可以单独通过HI问我 9-2x=1 4+5x=9 10-x=8 8x+9=17 9+6x=14 x+9x=4+7 2x+9=17 8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-3=6 9x=18 4x-18=13 5x+9=11 6-2x=11 x+4+8=23 7x-12=8

msww.net | mdsk.net | pxlt.net | qimiaodingzhi.net | artgba.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com