zxpr.net
当前位置:首页 >> 立方根表格300以内 >>

立方根表格300以内

11平方121 12平方144 13平方169 14平方196 15平方225 16平方256 17平方289 18平方324 19平方361 1立方1 2立方8 3立方27 4立方64 5立方125 6立方216 7立方343 8立方512 9立方729 什么意思?举下例子

立方根3√0 = 03√1 = 13√2 = 1.259921049894873√3 = 1.442249570307413√4 = 1.58740105196823√5 = 1.70997594667673√6 = 1.817120592832143√7 = 1.912931182772393√8 = 23√9 = 2.08008382305193√10 = 2.

呵呵 方根: √0 = 0(表示根号0等于0,下同) √1 = 1 √2 = 1.4142135623731 √3 = 1.73205080756888 √4 = 2 √5 = 2.23606797749979 √6 = 2.44948974278318 √7 = 2.64575131106459 √8 = 2.82842712474619 √9 = 3 √10 = 3.

根号1=1根号2=1.414根号3=1.732根号4=2根号5=2.236根号6=2.449根号7=2.646根号8=2.828根号9=3根号10=3.162根号11=3.317根号12=3.464根号13=3.606根号14=3.742根号15=3.873根号16=4根号17=4.123根号18=4.243根号19=4.359根号20=4.472

立方根 :3√e799bee5baa6e58685e5aeb9313333656436610 = 0 3√1 = 1 3√2 = 1.25992104989487 3√3 = 1.44224957030741 3√4 = 1.5874010519682 3√5 = 1.7099759466767 3√6 = 1.81712059283214 3√7 = 1.912931182772393√8

11平方121,1立方1 12平方144,2立方8 13平方169,3立方27 14平方196,4立方65 15平方225,5立方125 16平方256,6立方216 17平方289,7立方343 18平方324,8立方512 19平方381,9立方729 20平方400,10立方1000 25平方625,

#include "stdio.h" #include "math.h" main() { double i; int b=0; printf(" 0\t 1\t 2\t 3\t 4\t 5\t 6\t 7\t 8\t 9\n"); for(i = 0; i<100; i = i+1) { if(i==0||i==10||i==20||i==30||i==40||i==50||i==60||i==70||i==80||i==90) { printf("%d ",b);b++; printf("%.3f\t",sqrt(i)); } elseprintf("%.3f\t",sqrt(i)); }}

1*1=12*2=43*3=94*4=165*5=256*6=367*7=498*8=649*9=8110*10=10011*11=12112*12=14413*13=16914*14=19615*15=22516*16=25617*17=28918*18=32419*19=36120*20=40021*21=44122*22=48423*23=52924*24=57625*25=62526*

立方根表√,,√53 = 3.756 ,√54 = 3.780 ,√55 = 3.803 ,√56 = 3.826 ,√57 = 3.849 ,√58 = 3.871 ,√59 = 3.893 ,√60 = 3.915 ,√61 = 3.936 ,√62 = 3.958 ,√63 = 3.979 ,√64 = 4 ,√65 = 4.021 ,√66 = 4.041 ,√

都是用excel帮你算的.数值 立方根1 12 1.259921053 1.442249574 1.5874010525 1.7099759476 1.8171205937 1.9129311838 29 2.08008382310 2.1544346911 2.22398009112 2.28942848513 2.35133468814 2.41014226415 2.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com