zxpr.net
当前位置:首页 >> 24 40的竖式 >>

24 40的竖式

180÷30= 720÷30= 360÷30= 920÷40= 780÷60= 960÷40= 432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26= 544÷17= 898÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30= 750÷50= 840÷60= 520÷40= 920÷23= 864÷32= 840÷24= 704÷44= 480÷32= 672÷21= 754÷58= 897÷39= 624÷26= 576÷18= 173÷17=

__6__ 40) 240 _240__ 0 简便写法: 在竖式中把240和40个位上的0划掉: __6__ 40) 240 _24__ 0 (注意:240和40个位上的0都要用斜线划掉)

580*24=1392035*406=1421040*650=2600068*195=13260890÷60=14…50760÷50=15…10

__6__ 40) 240 _240__ 0 简便写法: 在竖式中把240和40个位上的0划掉: __6__ 40) 240 _24__ 0 (注意:240和40个位上的0都要用斜线划掉)

(1)809*24=19416 809 * 24 . 3236 1618 . 19416 (2)252÷28=9 928 252 252 . 0 (3)306*40=12240 306 * 40 . 12240 故答案为:19416,9,12240.

首先考虑使用立方差公式. 27x-64=(3x-4)(9x+12x+16)

40 24 ┏ ------ 23 964 ---------- 96 36 828 --------- 72 4 ------------- 108 108 ------------- 0

85除以40竖式怎么写85÷40=2.125 有用请采纳.

解 24除以5竖式为~先商4,得20,24-20=4,;点小数点,然后40÷5=8;所以24÷5=4.8.

73-24-49的竖式

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com