zxpr.net
当前位置:首页 >> 4年级小数点竖式计算 >>

4年级小数点竖式计算

需要多练习5.3*6.3+2.3= 4.4*7.3+5.3= 4*8.8+1.5= 4.1*0.8-0.2= 9.9*1.4+0.6= 6.4*2.4+3.6= 12.48-4*9.7= 9.8*1.3-0.3= 4.8*9.1-0.5= 2.9+0.6*7.5= 4.2*1.8-0.1= 8.6*6.5+6.4= 5.59-3*4.3= 0.2*5.6+2.5= 3.053-0.1*5.3= 9.4*8.4+5.8= 0.5*4.6+7.1=

6.9+7.4 53.9+2.6 9.4-2.8 4.3-8.9

1.2-0.3 1.4+0.8 6.2+3.8 8.4+1.9 6.8+3.43.5+4.2= 6+0.5= 2.7-0.4= 1-0.3=0.8+0.7= 4.5-3= 7.8-1.1= 3.4-1.5=3米+0.5米= 0.7米+0.3米= 0.6元+1.5元= http://wenku.baidu.com/view/04fc94da50e2524de5187ee7.html4.5*0.07= 6.3÷0.09= 2.5*3.6= 19.8÷

加法从个位开始加,超过9就向前一位进1减法也是从个位开始减,不够向前一位借1.

6.84-5.73= 5.2-0.08= 3.25+0.75= 0.97+6.13= 4.9-0.85= 2.13+6.89= 1.72+3.6= 17.20.36= 11.6-9.23= 0.78+2.2= 5.2-0.08= 3.25+0.75= 4.22+8.46= 5.63+1.25= 5.63+1.25= 9.36-1.59= 4.65-1.15= 7.65-4.19= 8.88-2.69= 0.72+0.91= 8.24+3.76= 4.

1.2+96.6 2.6-35.6 1456.23+9.6-8.6 5.2+6.3-584.3 1.256+65.222 4.2222+3.2

列竖式计算 8.65-6.31= 10-7.64= 13.6+8.46= 0.99+1.1= 7.4+12.86= 20-5.674= 141.2-48.98= 108+4.36= 32.15-29.45= 12.9+5.01= 1.509+0.93= 10.08-1.292= 36.08+9.92= 21.43-7.56= 8.65-6.31= 10-7.64= 13.6+8.46= 0.99+1.1= 2.15+0.45= 5.75-3.05= 11.3-0.43= 9.5+12.5= 0.37+3.23= 25-0.62= 8.65-6.31= 10-7.64= 13.6+8.46=

1.2+96.6= 2.6-35.6= 10.23-0.88= 4.56+14.62= 7.9+53.1= 56.4+23.1= 96.4-57.1= 55.1+65.9= 56.78-21.5= 96.1-43.2=0.9+1= 45÷3= 2.7+3.9= 416÷4= 18*4= 1-0.44= 0.7+0.9= 3.25+0.75= 14.6-0.4= 10-0.1= 1-0.78= 1-0.3= 5-0.08= 1.1-1=1.64+2.35=

四年级下册计算题练习一、 用简便方法计算.1、368+2649+1351 2、 89+101+1113、24+127+476+573 4、400-273-1275、327+(96-127) 6、72*987、442-103-142 8、999+99+99、67*5*2 10、25*(78*4)11、72*125 12、9000÷125÷813、

4.5*0.07= 6.3÷0.09= 2.5*3.6=19.8÷3.3= 5÷0.25= 0.76÷0.4=2.36*0.22= 2.8*4.58= 3. 0.18*0.3= 8.5÷ 1.7= 1.2÷0.3 = 0.49÷0.7= 0.04*25= 0.096÷0.03= 84÷4.2= 1000*0.756=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zxpr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com